Jak na rekonstrukci půdy na podkrovní byt

V tomto rozsáhlém článku se podíváme na postup pro úspěšnou rekonstrukci půdy na podkrovní byt v bytovém domě ze stavebního i administrativního hlediska.

Rekonstrukce podkroví bývá často považována za jednu z nejnáročnějších a zároveň nejzajímavějších stavebních prací. A to jak stavebně, tak administrativně. Půdní prostory poskytují mnoho potenciálu pro vytvoření útulného a funkčního obytného prostoru. Při rekonstrukci půdy na podkroví je však důležité dbát na správné plánování, výběr materiálů a dodržování postupů. Chybně provedené detaily se dříve či později projeví a jejich odstranění může být finančně i psychicky náročné.

Může se stát, že se během čtení článku budete chtít záměru přestavby půdy vzdát. Pravda, změna půdy na byt klade po cestě nejednu překážku. Ale nevzdávejte se! Půdní vestavby mají své Genius loci, které je nenahraditelné, krásné a výsledek za vynaložené úsilí vždy stojí.

 

Rychlá navigace

1. Než začnete plánovat

2. Proč využít architekta na rekonstrukci půdy
   2.1 Začněte se ptát sami sebe
   2.2 Kde čerpat inspiraci na rekonstrukci podkroví
   2.3 Čas oslovit architekta

3. Změna půdy na byt a jak to vidí úřady
    3.1 Stačí ohláška nebo je nutné stavební povolení?
    3.2 Co je nejčastěji potřeba pro získání stavebního povolení
    3.3 Požární bezpečnost

4. A začíná stavba. Nebo ne?

5. Střešní konstrukce
   5.1 Kontrola střešní konstrukce
   5.2 Úprava střešní konstrukce

6. Zateplení půdy a podkroví
   6.1 Bez zateplení střechy to (ne)jde
   6.2 Zateplení podkroví stříkanou pěnou
   6.3 Zateplení podkroví minerální vatou
   6.4 Nadkrokevní zateplení s odvětranou střechou

7. Rekonstrukce podlahy na půdě
8. Rozvody elektřiny, plynu, vody, odpadu a topení
   8.1 Myslet dopředu se vyplatí
   8.2 Rozvody vedené podlahou? Ano. Ale …
   8.3 Kudy vést rozvody plynu?

9. Nová střešní okna
10. Úpravy a design interiéru
11. Finální úpravy a dokončení
12. Co vyžadují úřady po dokončení rekonstrukce podkroví?
13. Rekonstrukce podkrovního bytu – inspirace

 

1. První věc, kterou musíte udělat, než začnete plánovat rekonstrukci půdy na byt

Zjistěte, jak se k vašemu záměru změny půdy na byt staví vlastníci ostatních bytů v domě. Bude totiž nutná jejich součinnost. Pokud bude pro váš záměr nutné získat stavební povolení (viz bod 3.1 tohoto článku), bude stavební úřad požadovat souhlas vlastníků s rekonstrukcí s ověřeným podpisem.

A za druhé, tzv. změnou užívání stavby (z půdy na byt) musí dojít ke změně prohlášení vlastníka nemovitosti, které nejčastěji sestavuje advokát. Teprve na základě tohoto dokumentu bude po dokončené rekonstrukci, resp. po kolaudaci, možné na katastru provést změnu půdy na byt po právní stránce, což je také zároveň poslední krok v celém procesu. A právě s upraveným prohlášením vlastníka v souvislosti se změnou užívání stavby musí souhlasit 100 % vlastníků v domě.

Půda před rekonstrukcí

Stále se však bavíme o nejjednodušší variantě, kdy jste celé půdy jediným vlastníkem. Pokud je např. v podílovém vlastnictví, situace se tím komplikuje. Ale o tom až jindy. Teď vám jen doporučíme povedenou českou komedii Vlastníci z roku 2019, kde podobnou půdu řeší :) ...

Co z toho všeho vyplývá? Že pokračovat s dalšími kroky a detailním plánováním má smysl až v momentě, kdy máte jistotu, že ostatní vlastníci váš záměr ... nezazdí.

2. Proč využít architekta na rekonstrukci půdy

Bez projektové dokumentace vám úřad stavbu nepovolí. Tak jednoduché to je. Vycházejme tedy z faktu, že bez architekta se neobejdete a pojďme se zaměřit více na to, jak architektovi napsat zadání.

 

2.1 Začněte se ptát sami sebe

 • Jakým způsobem chci využívat podkrovní prostory?
 • Kolik osob bude prostory využívat? Jaký je věk a styl života těchto osob?
 • Potřebuji umístit další ložnice, pracovnu nebo dětskou hernu?
 • Jaké jsou mé požadavky na osvětlení, vytápění, větrání či klimatizaci?
 • Je nutné provést dodatečnou izolaci pro dosažení nižší energetické náročnosti?

 

Dost možná přijdete na celou řadu dalších smysluplných otázek. Když na ně budete architektovi schopni poskytnout odpověď, musí se zákonitě dostavit perfektní návrh nového uspořádání bytu, který zohlední všechny vaše individuální potřeby a životní styl.

 

2.2 Kde čerpat inspiraci na rekonstrukci podkroví

 

Luxusní koupelna v podkroví

Abyste získali představu o různých stylech a designech, které se vám líbí, můžete pro inspiraci prozkoumat různé interiérové časopisy, lifestylové magazíny, webové stránky a sociální média. Můžete si také prohlédnout fotografie dokončených rekonstrukcí podkroví, abyste získali nápady a pochopili, jaké jsou možnosti.

 

2.3 Čas oslovit architekta

Se všemi posbíranými informacemi následně oslovte architekta. Obvykle připraví několik návrhů jak byt z hlediska dispozic a uspořádání vyřešit a z prostoru vytěžit maximum. Především však získáte výkresy projektové dokumentace, bez kterých se při jednání s úřady neobejdete. Výkresy zároveň využijete jako perfektní podklad při poptávání stavební firmy. Díky nim nejen obdržíte relativně přesný rozpočet rekonstrukce, ale především má zhotovitel jasně danou specifikaci, které se musí držet. Nevzniká prostor pro zbytečné dotazy, omyly nebo chyby a pomůže jako ochrana pro obě strany. Zhotovitele i investora stavby.

A proč jen relativně přesný? U starších nemovitostí vás v průběhu rekonstrukce vždy překvapí něco, s čím se dopředu nepočítalo. Jednoduše proto, že se komplikace projeví až během prací. To platí zvlášť pro starší cihlové domy. Komplikace bývají někdy menší, někdy větší, ale nakonec se vždy nějaká objeví. Je dobré s tím dopředu počítat a mít na nenadálé situace při rekonstrukci peníze bokem. Dobrá zpráva je, že řešení se vždy najde :).

Pokud chcete mít tzv. vše pod jednou střechou, můžete oslovit nás. Rádi vám navrhneme nové bydlení. Od dispozic, přes projektovou dokumentaci, návrh interiéru s 3D vizualizací i s provedením rekonstrukce na klíč.

 

Ukázka návrhu dispozic vzniklých sloučením bytu 1+1 s prostornou půdou:

Návrh dispozic - sloučení půdy a bytu 1+1

 

3. Změna půdy na byt a co na to úřady

 

3.1 Stačí ohláška nebo je nutné stavební povolení?

Před zahájením rekonstrukce podkroví je nezbytné zjistit, jaké potřebujete povolení od místních úřadů. Pravidla se mohou lišit v závislosti na vašem místě bydliště a předpisech stavebního práva. Nejlépe uděláte, když vezmete kopii hotové projektové dokumentace a zajdete na stavební úřad v místě rekonstrukce. Váš stavební záměr prodiskutujete s odpovědnou osobou a ihned se dozvíte, co všechno bude úřad požadovat.

Obecně lze však říct následující. Jelikož změna půdy na podkrovní byt spadá pod definici změny způsobu užívání stavby, je vyžadováno minimálně ohlášení stavby. Pokud zasahujete do nosných konstrukcí (např. potřebujete stavební otvor pro dveře v nosné zdi), přestavujete střešní konstrukce (např. plánujete vikýř) nebo měníte vzhled budovy (sem spadá např. přidání, byť jediného, střešního okna), budete potřebovat stavební povolení a následně kolaudaci.

 

3.2 Co je nejčastěji potřeba pro získání stavebního povolení na rekonstrukci půdní vestavby

 

 • doklad o vlastnictví nemovitosti, půdního prostoru apod. (aktuální výpis z katastru, kopie kupní nebo darovací smlouvy nebo jiného nabývacího titulu)
 • souhlas s rekonstrukcí a změnou užívání stavby od většiny vlastníků bytů v domě
 • výkresy projektové dokumentace – půdorysy a řez
 • technická, průvodní a souhrnná zpráva
 • posudek statika
 • architektonicko-stavební řešení – stavební fyzika – osvětlení a oslunění
 • posudek požární bezpečnosti
 • stanovisko Hasičského záchranného sboru
 • stanovisko odboru životního prostředí
 • stanovisko orgánu odpadového hospodářství
 • stanovisko orgánu ochrany ovzduší
 • vyjádření památkářů (spadá-li nemovitost do památkové zóny)

 

Není toho zrovna málo, viďte? Budeme k vám zcela otevření. Pokud si chcete zachovat duševní zdraví, najměte si někoho, kdo vše vyřídí za vás. Dárky a děkovné dopisy za tuto radu zdarma prosím zasílejte na adresu sídla naší firmy :). I samotná součinnost při dodávání potřebných podkladů vás bude stát čas a energii, ale v porovnání s komunikací s jednotlivými orgány a zajištěním všech potřebných razítek, jde o zlomek obojího. Pro firmu, která se tím zabývá – rutina. Pro laika – očistec.

 

3.3 Požární bezpečnost

Pokud máte z požární bezpečnosti obavu, pak vězte, že zbytečně. Jde však o prostory s konstrukcí střechy, což většinou znamená dřevo. Spousty dřeva. A to jak známo dobře hoří :). Jde však také např. o to, kolik osob bude byt užívat, což má vliv na výpočty zatížení únikových cest v případě požáru. Zde opět oceníte práci architekta, který dokáže v kooperaci s požárním technikem tyto věci v návrhu zohlednit a navrhnout vše v souladu s předpisy a požadavky úřadů.

Jde i o drobné detaily. Např. jakým směrem  se budou otevírat dveře v interiéru, aby v případě požáru neblokovali únikovou cestu z bytu. A takto bychom mohli pokračovat. Je potřeba si říct, že důraz kladený úřady na požární bezpečnost je v tomto případě legitimní. Přecijen, tyto "drobnosti" mohou rozhodovat o lidských životech.
 

Když pomineme různé individuality, obecně pro půdní vestavby platí v zásadě velmi jednoduchá pravidla:

 • Lepší je být ve vatě!
  Pokud existují nějaké fanouškovské stránky polystyrenu, hasiče tam nejspíše nenajdete. Nemají ho v lásce ani na fasádách domů a už vůbec ne v podkroví. V porovnání s minerální vatou je hořlavost polystyrenu mnohonásobně vyšší, a tudíž jej vnímají jako riziko. Nezateplujte podkroví z vnitřku polystyrenem.
   
 • Bílý, modrý, zelený nebo červený?
  D je správně! Všechny podhledy musí být zaklopeny protipožárním (červeným) sádrokartonem, minimálně o síle 1x15mm nebo 2x 12,5mm. Šikminy a sloupky minimálně 1x12,5 mm. Na svislé konstrukce (SDK příčky, předstěny apod.) už takové nároky kladené obvykle nejsou. A pokud chcete např. přiznat dřevěný sloup uprostřed místnosti, existují nátěry, které to umožní. Nemají samozřejmě vlastnosti protipožárního sádrokartonu, přesto je hasiči akceptují.

  Protipožární (červený) sádrokarton
   
 • Nechci žalovat, ale hlásit se to musí!
  Požární hlásič může zachránit život vám i vašim nejbližším. Investice několika stokorun, montáž na strop dvě minuty. A abychom nezapomněli, bez požárního hlásiče neprojdete kolaudací :).
   
 • Můj dům, můj hrad.
  Bezpečnostní dveře jsou fajn věc, ale abyste prošli kolaudací, musíte doložit ke dveřím certifikát o protipožární odolnosti min. EI 30 DP3. Dobrá zpráva je, že většina kvalitních bezpečnostních dveří dnes už toto splňuje.

 

Všechny další požadavky budou detailně popsány v dokumentu „Požárně bezpečnostní řešení stavby“, který vám vyhotoví vámi vybraný lokální požární technik na základě hotové projektové dokumentace a obhlídky v místě budoucí realizace. I tento dokument je nezbytný pro získání stavebního povolení.

 

4. A začíná stavba. Nebo ne?

 

Říkáte si: „Safra porte himl hergot, mám všechny podklady, razítka, povolení, sousedi jsou skvělí, vše klaplo, venku svítí duha a po louce běhají jednorožci. Tak co ještě?!“. Nebojte :). To nejhorší máte nejspíš za sebou. Stále vás však čeká kus cesty, tak neztrácejme čas a pojďme zjistit, co dalšího je na řadě.

 

5. Střešní konstrukce

 

5.1 Kontrola střešních konstrukcí

Než začnete stavět, zkontrolujte střešní konstrukce. V jakém stavu je dřevo? Zatéká / zatékalo někudy? Jsou pozednice, krokve, vaznice, sloupky nebo konce trámů v podlaze uhnilé, ztrouchnivělé, napadené dřevokaznou houbou? Pokud ano, je potřeba vše důkladně vyspravit, případně rovnou vyměnit kus za kus. Tomu bohužel nelze utéct. Opatrní buďte s kleštinami. Ano, někdy překážejí, ale faktem je, že mají svůj účel a mohou mít skutečně vliv na statiku budovy. Řešení vždy existuje, nicméně bez konzultace se statikem, který navrhne optimální řešení, jak je nahradit, představuje jejich halabala odebrání potenciální riziko.

Využijte toho, že máte všechny dřevěné konstrukce obnažené a plně přístupné. Ozdravte napadané dřevo, zpevněte a ošetřete jej impregnací a chemií proti škůdcům, houbám, plísním. Další podobnou příležitost jen tak mít nebudete :).

 

5.2 Úprava střešní konstrukce

Během rekonstrukce podkroví je často nutné provést úpravy střešní konstrukce. To může zahrnovat zesílení nosných prvků, instalaci nových trámů nebo úpravu sklonu střechy. Při úpravách střešní konstrukce je důležité spolupracovat s odborníky, jako jsou stavební inženýři nebo architekti, kteří mají znalosti a zkušenosti s podobnými projekty. Je důležité zajistit, aby vaše úpravy byly bezpečné a v souladu se stavebními předpisy. Samozřejmostí je potřeba získání veškerých povolení, viz bod 3. výše.

 

6. Zateplení půdy a podkroví

 

6.1 Bez zateplení střechy to (ne)jde

Když jde o rekonstrukci podkroví, pro dosažení energetické účinnosti a komfortního bydlení je správná izolace klíčová. Nejste povinni ji provést. Bez ní však budete v zimě takříkajíc topit pánu bohu do oken a v létě si budete připadat jako v sauně. Podkroví je oblastí, kde se může teplo snadno ztrácet a v létě naopak přehřívat. Proto se jeví přinejmenším jako velmi moudré zateplení podkroví během rekonstrukce provést.

Každá možnost má své výhody a nevýhody, a proto je dobré poradit se se specialistou na izolace, který vám může doporučit nejlepší volbu pro vaše konkrétní podmínky. Pojďme se podívat na několik základních možností.

 

6.2 Zateplení podkroví stříkanou pěnou

Zde možná píchneme do vosího hnízda a nemůžeme vyloučit ani to, že se mýlíme. Nicméně selský rozum nám říká – stříkanou PU pěnu ne. Firmy budou tvrdit, že mají stovky realizací a nikde to není problém. Protiotázkou je – jak dlouho je stříkaná PU pěna na trhu? Dostatečně dlouho na to, aby se projevily první problémy?

Marketingově zní stříkané zateplení podkroví fantasticky. Za den / dva hotovo, pěnou vyplněná každá škvírka, čistá práce. Naše nedůvěra pramení z jednoduché otázky. Zaručí některá z firem nabízející tento způsob zateplení, že dřevo (trámy, krokve, podbití …) uzavřené z obou stran, bez jakékoli možnosti proudění vzduchu, že dřevo za několik let neztrouchnivý? A co teprve když se do konstrukce dostane větší vlhkost bez možnosti přirozeného odpaření (např. ze zatečení střechy) ...

Když už stříkanou izolaci, pak foukanou minerální izolací, která je difuzně otevřená (paropropustná) minimálně na úrovni běžné minerální vaty. Stále si nejsme jistí, zda bude kolem dřeva zajištěno dostatečné proudění vzduchu, jelikož dřevo je obalené izolací. Nicméně vhlkost má alespoň nějakou možnost k odpaření a nezůstává uvnitř dřeva.

Dnes už budou možná na trhu i difuzně otevřené stříkané PU pěny, ale dosáhnou hodnoty difuzního odporu minerální vaty? Pro srovnání - minerální vata má faktor difúzní odporu µ = 1, kdežto běžný polystyren má faktor difúzního odporu µ = 20 – 70. Jinými slovy - přes polystyren pára neprojde. Hodnoty u stříkaných měkkých PU pěn určených do vnitřku podkroví uvádí tabulkový odpor µ = 3,3. Nutno podotknout, že jde o hodnoty uváděné prodejci PU pěny.

Jde o náš, čistě subjektivní, náhled na věc. Výše pouze poukazujeme na, dle našeho názoru, potenciální rizika. Rešerši a názor na zateplení stříkanou pěnou si však udělejte sami. Poměřujte hodnoty difzuního odporu a vyžadujte certifikace a produktové technické listy. Nespoléhejte se na údaje na reklamním letáku. A stále mějte na paměti, že i při sebelepší difuzní otevřenosti je dřevo obalené pěnou a nemá prostor pro cirkulaci vzduchu.

 

6.3 Zateplení podkroví minerální vatou

Marketingově ne tak sexy jako stříkaná pěna, ale stále jde o nejrozšířenější a lety prověřenou metodu tepelné izolace podkroví. Ne nadarmo projektanti mezi vatou a podbitím trvají na mezeře, která zajistí proudění vzduchu a odvod přebytečné vlhkosti přirozenou cestou pryč ze střešních konstrukcí. Zateplení podkroví vatou jednoduše funguje a vždy bude. Jde o nejlepší poměr cena / výkon.

Na síle izolantu nešetřete. Nejméně 360-400 mm vaty nad podhledy, kde bývá velmi mnoho prostoru a pokud to jde, alespoň 200 mm do šikmin, mezi krokve. Samozřejmostí je dobře provedená parozábrana. I sebemenší netěsnost v parozábraně dokáže nadělat pěknou paseku.

Zateplení podkroví

Častou chybou je ignorování stavební fyziky v části nad tepelnou izolací. Především v letních měsících se uzavřený prostor mezi střešním podbitím a tepelnou izolací extrémně přehřívá, což může mít za následek vlivem změny okolních teplot vytváření kondenzátu (vysrážené vody) na dřevěných konstrukcích, což v čase vede k degradaci dřeva, trouchnivění, hnilobě nebo napadení plísněmi. Řešení je přitom velice snadné, efektivní, rychlé a finančně zanedbatelné v porovnání s náklady na případnou výměnu krokví.

Stačí střechu osadit několika ventilačními turbínami, kterými přebytečná horkost samovolně ze střechy odchází pryč. Turbíny nevyžadují žádný externí přívod energie. Prodlužují výrazně životnost střešních konstrukcí a zlepšuje tepelnou pohodu uvnitř obytné části.

 

6.4 Nadkrokevní zateplení s odvětrávanou střechou

Bezkonkurenčně nejlepší, ale také nejnákladnější řešení :). Přináší nejvyšší možný tepelný komfort v zimě i v létě. Jak název napovídá, izolant je umístěn z vnější strany střechy. Už jen tímto získáváte první dva benefity. Uvnitř ušetříte prostor a můžete například přiznat krokve, které by jinak byly schované pod sádrokartonem a vatou. Přiznáním dřevěných trámů uvnitř interiéru posouváte celý prostor z hlediska designu na zcela novou úroveň.

Druhým benefitem je, že nadkrokevní izolace je po celé ploše střechy v jednom kuse a bez přerušení, obvykle skládaná na pero-drážku. Při zateplování podkroví z vnitřku vkládáte vatu mezi střešní krokve. To znamená, že je izolace přerušovaná a krokev samotná se stává do určité míry tepelným mostem. Dřevo je také izolant, namítnete. A máte pravdu. Potíž je v tom, že má rozdílné vlastnosti než vata. Kombinace různé tloušťky a druhu izolantů může způsobit vytváření kondenzátu na dřevní konstrukci a z dlouhodobého hlediska je problém na světě. U nadkrokevního zateplení tento problém automaticky odpadá.

Faktem je, že s nadkrokevní izolací se většinou opravuje celá střecha (pokud nejde o novostavbu). Důvod je prostý. Izolant se vkládá pod střešní krytinu (šindel, tašky ...), takže původní střechu rozeberete až na prkna. Proto jde také o nejnákladnější variantu zateplení, nemluvě o ceně PIR desek. Pojí se s tím však další výhoda. Při rekonstrukci střechy rovnou provedete tzv. odvětrávanou střechu. V podstatě jde o jiný název pro obyčejnou mezeru o síle několika cm mezi dvěma OSB deskami, kudy přirozenou cestou odchází velká část horkého vzduchu z rozpálené střechy pryč. V létě k nezaplacení.

Další výhodou je, že si můžete zvolit libovolnou sílu izolantu. Čím silnější izolací zvolíte, tím menší tepelné ztráty v zimě a v létě naopak minimalizujete přehřívání interiéru podkroví skrze střechu. Při izolaci z vnitřku si s každým centimetrem izolantu navíc ubíráte ze svého obytného prostoru. Směrem ven vás nic neomezuje.

Je však dobré brát v potaz únosnost střešní konstrukce. PIR desky mají v současnosti jedny z nejlepších tepelně-izolačních vlastností, ale také něco váží. Samo o sobě to není problém, ale v zimě, když střídavě padá a vlhne sníh, se situace rázem mění. Váha čerstvého sněhu začíná na 30 kg na m3. Váha mokrého je ale 20x vyšší. Statik bere v potaz např. i průměrné sněhové srážky v dané lokalitě, dokáže vnější vlivy zohlednit a provést výpočet únosnosti střešní konstrukce.

 

7. Rekonstrukce podlahy na půdě

Téma jsme částečně popsali zde na našich stránkách v části rekonstrukce podlahy, kde také najdete fotky průběhu z jedné z našich realizací ve starším cihlovém domě. Benefity nové, rovné a pevné podlahy, která se nehoupe, nevrže a lze na ní položit např. novou vinylovou podlahu, jsou zřejmé.

I zde, stejně jako u střešních konstrukcí platí, že máte-li celou konstrukci a stropní trámy jednou obnažené, využijte toho a proveďte ošetření trámů, vyspravení a chemické ošetření, včetně impregnace. Budete mít klid vy a minimálně i generace po vás :).

Důležité je, jako vždy, provedení rekonstrukce podlahy. Svépomocník ve snaze ušetřit a z nedostatku zkušeností zvolí nevhodný postup, materiál, kotvení, jeho množství, nebo vše dohromady.

Druhá možnost – zákazník poptá několik firem a zakázku vyhraje firma B s nejnižším rozpočtem. Bohužel v záplavě dat a neznalý věci v rozpočtu přehlédne, že zatímco firma A nabídla vyrovnávací terče, silnější impregnované latě s hustším roštem, záklop min. 1x18 mm spodní + 2x 15 mm horní, vše s pero-drážkou a tisíce šroubů s celozávitem pro kotvení, levnější nabídka firmy B řeší rovinnost ne dostatečně silnou střešní latí bez impregnace, rozestupy spočítá na 1,5m, vše zaklopí jen 2x12 mm deskami OSB bez pero drážky a kotvení obstará 200 šroubů bez celozávitu.

Jak to dopadne? V případě firmy B bude vše rovné a pevné jen do doby, než dupnete nebo umístíte první těžší nábytek. Podlaha se zvlní jak když kopnete do hada, šrouby se postupně uvolní, následně i desky, vše bude vrzat, houpat se a spáry se vykreslí do vinylové krytiny. Pokud vážíte cca 70 a více kilo, pocitově se bude podlaha pod nohami houpat hned od začátku, při chůzi prostorem. A to je ta lepší varianta …

OSB deska totiž nepatří ani jako finální vrstva, před pokládkou PVC. Přesto vám ji 9 z 10 firem suverénně dá do nabídky. Jednak není voděodolná, naopak je nasákavá, tzn. při kontaktu s vodou má tendenci k nafouknutí a následné degradaci a za druhé, pojiva (lepidla) obsažená v desce mohou po čase prokreslit barevné skvrny na váš nový vinyl. Z důvodu nevhodnosti podkladu však bude reklamace zamítnuta. Správný horní podklad je totiž Cetris nebo Durelis deska, která je voděodolná a pojiva neuvolňuje.

 

Rekonstrukce podlahy v podkroví

Kapitolou sama o sobě je dobře provedené zateplení podlahy, které zajistí tepelnou pohodu a komfortní pocit při chůzi po podlaze. V kombinaci s kročejovou izolací zásadním způsobem snižuje přenos hluku do konstrukcí podlahy a zdiva, což oceníte nejen vy, ale i sousedi pod vámi. A co si budem – mít dobré vztahy se sousedy ovlivňuje kvalitu života často víc, než koupelna z mramoru :).

U kročejové izolace nesmíte zapomenout na obvodové pásky určené k oddělení akusticky izolované podlahy od svislých stěn. Pokud pásky chybí, kročejový hluk je přenášen z podlahy do zdí a podlaha nebude tlumit hluk na 100%.

 

8. Rozvody elektřiny, plynu, vody, odpadu a topení

 

8.1 Přemýšlet dopředu má své výhody

Při rekonstrukci podkroví je dobré dopředu popřemýšlet o způsobu elektrického vedení, ale i vedení vody, odpadů a topení. A plynu. Obzvláště plynu, více níže. Je třeba zkontrolovat, zda stávající systémy zvládnou zvýšené požadavky nového podkrovního prostoru. Je vhodné najmout elektrikáře a instalatéra, kteří provedou nezbytné úpravy a rozšíření sítě. Je také potřeba důkladně promyslet umístění zásuvek, datových kabelů, vypínačů, osvětlení a dalších elektrických a vodovodních bodů tak, aby odpovídaly vašim potřebám a byly funkční.

 

8.2 Rozvody vedené podlahou? Ano. ALE ...

Při kompletní rekonstrukci půdních prostor se nabízí vést např. rozvody vody nebo topení v podlaze. Nic proti tomu, sami to také děláme, jelikož je to velice efektivní způsob vedení rozvodů. Trasy vedení jsou kratší, což šetří peníze za materiál, a především to snižuje po cestě tepelné ztráty.

Rozvody vedené v podlaze

Než však novou skladbu podlahy zaklopíte finální vrstvou, nezapomeňte instalatéra požádat o důkladné provedení zkoušek těsnosti, které odhalí případné úniky vody včas. Sami si nejspíš dokážete domyslet, co by se přihodilo při úniku vody, když už jste zabydlení.

 

8.3. Kudy vést rozvody plynu?

Samostatnou kapitolou je rozvod plynu. Plyn veďte nad sádrokartonovými podhledy, ale především nad minerální vatou! Pokud jste si vzali k srdci bod 6.3 výše a zahrnuli jste do svého plánu ventilaci střechy turbínami, máte z hlediska bezpečnosti nejlepší řešení. Častou chybou je vedení rozvodů plynu v minerální vatě nebo pod ní. Budete se divit, ale sami plynaři často neví, že je to chyba velká jako mlejnský kolo.

Proč? Při případném úniku se plyn hromadí ve vatě, tvoří se plynová kapsa. Pak už stačí málo a .... jak by řekla Jolanda, vidím velký špatný.

 

9. Nová střešní okna

Na trhu je dnes celá škála různých typů a možností provedení střešních oken. Nebudeme zde doporučovat žádného konkrétního výrobce ani model, neb každý má jiné preference. Pointa je střešní okna především přidat, bez ohledu na vybraný typ. Půdní prostory většinou trpí výrazným nedostatkem světla. Bojujte s tím a pokuste se do interiéru dostat co nejvíce světla, ať už skrze střešní okna nebo stropní světelné tunely. Navíc, zajistit dostatečné přirozené osvětlení je vyžadováno stavebním úřadem a nezbytné pro dokončení kolaudace.

Při samotné montáži rozhodně není prostor pro chyby. Napojení detailů oken ke konstrukci střechy rozhodne mimo jiné o tom, zda vám bude nebo nebude zatékat. Proto zde více než kdekoli jinde doporučujeme práci svěřit profesionálům, kteří mají s montáží střešních oken zkušenosti z praxe.

 

10. Úpravy a design interiéru

Když jsou hotové veškeré konstrukční úpravy, je čas na interiérové úpravy. To zahrnuje výběr podlahových krytin, stěrek, nátěrů, osvětlení a dalších dekorativních prvků. Inspirujte se různými styly a barvami, které by se vám líbily. Myslete na to, že pokud podkroví trpí nedostatkem světla, je rozumné vyvarovat se tmavým stěnám, které světlo pohlcují. Přemýšlejte také o praktičnosti a funkčnosti jednotlivých prvků. Vyberte si nábytek a zařízení, které budou odpovídat vašim potřebám a přispějí k útulnému a příjemnému prostředí.

Pokud nemáte cit pro interiérový design, svěřte se do rukou našeho zkušeného architekta, který celý byt navrhne a připraví soupis použitých materiálů a vybavení, včetně odkazů na jednotlivé položky u prodejců.

 

11. Finální úpravy a dokončení

Na závěr rekonstrukce podkroví zbývá provést finální úpravy a dokončení. To zahrnuje čištění a úklid po stavebních pracích, odstranění stavebního odpadu a případně malování a dotváření posledních detailů. Je dobré mít na paměti, že rekonstrukce podkroví může trvat déle, než očekáváte, a může se vyskytnout nepředvídatelná komplikace. Důležité je však zůstat trpělivý a spolupracovat s odborníky, abyste dosáhli výsledku, se kterým budete spokojeni.

 

12. Co vyžadují úřady po dokončení rekonstrukce půdy?

Jakmile dokončíte rekonstrukci podkrovního bytu, čeká vás kolaudace. V praxi to nejčastěji znamená jednu návštěvu hasiče a druhou od zástupce stavebního úřadu. Pokud jste se po celou dobu rekonstrukce půdy drželi projektové dokumentace a pokynů od jednotlivých odborů, není se čeho obávat. Kolaudace mohou být za ideálních podmínek rychlé a nenáročné.

Po obdržení kolaudačního souhlasu stačí už jen zajít na katastr, kde podáte žádost o zápis změny půdy na byt, přiložíte upravené prohlášení vlastníka a do tří týdnů (v Praze nejspíš déle) bude změna půdy na bytovou jednotku oficiálně zapsána v katastru.

A máte hotovo :).

 

13. Rekonstrukce podkrovního bytu – inspirace

Rekonstrukce podkroví může přinést do vašeho domova nový a atraktivní prostor. Správné plánování, inspirace a dodržování postupů jsou pro úspěšnou rekonstrukci klíčové. Nezapomeňte konzultovat své plány s odborníky a dodržovat platné stavební předpisy.

Pokud hledáte stavební firmu, která si s kompletní rekonstrukcí podkroví nebo půdy dokáže poradit, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Podívejte se, jak se nám jedna taková rekonstrukce nedávno povedla.


Zpět na výpis

Mohlo by vás také zajímat