Legalizace černé stavby

3P Bydlení Blog → Legalizace černé stavby

 

Nový stavební zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna roku 2024, přináší změny ve způsobu, jakým jsou řešeny tzv. černé stavby. Další novela, účinná od 1. července 2024, pak ještě více zdůrazňuje proces legalizace těchto nelegálních staveb. 

 

Co je tedy “černá stavba”?

Černé stavbě se rozumí jakákoli stavba nebo úprava budovy provedená bez potřebného stavebního povolení, která není zakreslena v katastrální mapě, případně je tam zakreslena nesprávně, a nemá kolaudační nebo jiné rozhodnutí o užívání. Může se jednat například o přístavby a rozšíření, přístřešky, stavby na zahrádkách (kůlny), mobilní domky, nebo stavby na komerčních pozemcích. 

 

Následky černé stavby: 

V případě, že stavební úřad oznámí zahájení řízení o odstranění stavby, stavebník má lhůtu 30 dnů na podání žádosti o dodatečné povolení. Tato žádost musí splňovat stejné podmínky jako standardní žádost o stavební povolení, přičemž stavba nesmí vyžadovat výjimku z požadavků na výstavbu.

 

Základní kritéria pro dodatečné povolení:

Bez výjimky z požadavků: Stavba nesmí vyžadovat výjimku z požadavků na umístění (např. odstupy od sousedního pozemku).

Dodání souhlasu: Výjimka může být povolena, pokud stavebník předloží souhlas všech účastníků řízení, v tomto případě sousedů. Je důležité si být vědom toho, že ne všichni sousedé mohou souhlasit a jejich nesouhlas může zvýšit náklady spojené s povolením stavby. 

 

Opatrnosti při kupní smlouvě:

Před uzavřením kupní smlouvy je klíčové prověřit právní stav nemovitosti. To zahrnuje nejen klasický výpis z katastru nemovitostí, ale také katastrální mapu, abyste ověřili shodu s reálným stavem. Zkontrolujte dostupnost a platnost všech povolení vydaných pro stavbu v minulosti. Výpis by měl obsahovat prohlášení prodávajícího o platnosti povolení. Do kupní smlouvy lze začlenit klauzuli o vrácení kupní ceny a náhradě škody v případě, že by se ukázalo, že stavbu nebo její podstatná část by měla být odstraněna.

 

Rizika a závěr:

Černá stavba může být potrestána pokutou až do výše dvou milionů korun, dokonce i v případě, že by bylo dodatečně povolena. Systém nového stavebního zákona předpokládá rychlou reakci stavebníka v rámci řízení o dodatečné povolení, jinak může dojít k nevratnému rozhodnutí o odstranění stavby. Buďte tedy opatrní i pokud chcete nemovitost s černou stavbou prodat, každopádně s tím vám pomůže naše realitní kancelář.

Každopádně i s tímto problémem jsme schopni pomoct, jelikož jsme, jak stavební firma, tak realitní kancelář a zvládneme s vámi prokonzultovat vše co se týče tohoto problému a zároveň jsme vám schopni dát právní vhled na situaci. V 3P Bydlení máte zkrátka vše pod jednou střechou.

 

Co by vás mohlo u nás dále zajímat:


Zpět na výpis

Mohlo by vás také zajímat